publicerad: 2021  
svenskhet svenskheten
svensk·het·en
substantiv
sven`skhet
(kollektiva) före­ställningar om vad som an­ses vara specifikt svenskt i fråga om beteende, mentalitet, kultur eller dylikt
svenskhetsivrare
inne­börden i begreppet "svenskhet" är mycket om­diskuterat; författaren beskriver Helsingfors som en skärnings­punkt mellan finskhet och svenskhet
belagt sedan 1799