publicerad: 2021  
inlärare in­läraren, plural in­lärare, bestämd plural inlärarna
in|­lär·ar·en
substantiv
in`lärare
person som håller på att lära sig något särsk. ett andra­språk el. ett främmande språk
svenskinlärare
sär­skilda kurser i svenska som andra­språk för äldre in­lärare; lärare kan an­vända olika mallar för att bedöma in­lärares språk­färdigheter
belagt sedan 1997