publicerad: 2021  
svårighet svårigheten svårigheter
svår·ig·het·en
substantiv
svå`righet
det att vara svår
svårigheter (med någon/något/att+verb)
svårigheter (med någon)
svårigheter (med något)
svårigheter (med att+verb)
upp­giftens svårighet låg i själva formuleringen
äv. ansträngning
med stor svårighet lyckades han fort­sätta resan; hon klarade upp­giften utan svårighet
äv. vanligen plur.
inlärningssvårigheter
ekonomiska svårigheter; några av barnen hade svårigheter med engelskan
belagt sedan 1632; efter tyska Schwierigkeit med samma betydelse; till svår