publicerad: 2021  
svårmod svår­modet
svår|­mod·et
substantiv
svå`rmod
dyster sinnes­stämning under längre tid, ibland som karaktärs­drag
det nordiska svår­modet; en blick fylld av svår­mod; ingen kunde bota hans svår­mod
belagt sedan 1810; efter tyska Schwermut 'tung­sinne'