publicerad: 2021  
svårligen
svår·lig·en
adverb
svå`rligen
bara med stor svårighet
ett liv som han svårligen kunnat före­ställa sig; på­ståendet bygger på upp­gifter som inte kan kontrolleras, och kan där­för svårligen verifieras
belagt sedan 1464 (öppet brev utfärdat av kung Karl med löften inför återtagandet av svenska tronen (Styffe)); fornsvenska svarlika