publicerad: 2021  
svältfödd svältfött svält­födda
svält|­född
adjektiv
sväl`tfödd
som länge lidit brist på något särsk. andlig el. känslo­mässig stimulans
svältfödd (något)
han var svält­född på kärlek; hon var svält­född på musik
belagt sedan 1927