publicerad: 2021  
svältgräns svält­gränsen
svält|­gräns·en
substantiv
sväl`tgräns
i vissa ut­tryck minsta mängd mat man kan klara sig på utan att bli under­närd
många fattig­bönder levde på svält­gränsen
belagt sedan 1871