publicerad: 2021  
svärma svärmade svärmat
verb
svär`ma
1 flyga om­kring i stor oordnad mängd om insekter, fåglar eller dylikt
djur svärmar (någonstans)
runt honom svärmade getingar
spec. flyga ut från kupa (i stor mängd) för att bilda koloni om bin
äv. om (till synes) myllrande människo­hop eller dylikt
några svärmar (någonstans)
polis­män i skydds­utrustning svärmade runt byggnaden
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska svärma; till svärm
2 hänge sig åt romantiska känslor för var­andra vanligen utan mer avancerad erotik
någon/några svärmar (för någon/något)
någon svärmar (för någon)
någon svärmar (för något)
några svärmar (för någon)
några svärmar (för något)
svärmande par på park­bänkarna; de svärmade i mån­skenet
äv. med prep.för vara romantiskt förälskad i någon
alla flickorna i klassen svärmade för den nye läraren
äv. försvagat känna hän­förelse för något
han svärmade för livet på landet
belagt sedan 1847
svärmasvärmande, svärmning