publicerad: 2021  
synhåll ingen böjning, neutrum
syn|­håll
substantiv
sy`nhåll
i ett få­tal ut­tryck största av­stånd som något kan ses på av någon
far­tyget försvann ut­om syn­håll; de var nu in­om syn­håll för vakterna
belagt sedan 1864