publicerad: 2021  
intryck in­trycket, plural in­tryck, bestämd plural in­trycken
in|­tryck·et
substantiv
in`tryck
1 (resultat av) in­verkan på sinnena som orsakas av (yttre) upp­levelse eller förnimmelse
helhetsintryck; skönhetsintryck
intryck (av någon/något)
intryck (av någon)
intryck (av något)
(göra) intryck (någon)
(ge) intryck (av) att+verb/sats
(ge) intryck (av) sats
(ge) intryck (av) att+verb
besöket i Auschwitz gjorde ett djupt in­tryck på henne; en person som gjort ett outplånligt in­tryck på honom
äv. med konstruktions­växling
hon gjorde ett hederligt in­tryck; han gjorde ett sympatiskt in­tryck; webb­sidan gjorde ett plottrigt in­tryck
ibland försvagat uppfattning
jag fick in­trycket att han var rädd
äv. om in­verkan på en­skilt sinne förnimmelse
hörselintryck; synintryck
ta in­tryck av något på­verkas av någoti sitt konstnärskap har hon tagit in­tryck av holländska landskaps­målare; departementet har tagit in­tryck av kritiken
belagt sedan 1743; efter tyska Eindruck med samma betydelse; jfr ur­sprung till uttryck
2 märke efter något som tryckts in i något
intryck (av något) (i något)
in­tryck av fötter i sanden
belagt sedan 1729