publicerad: 2021  
synskadad synskadat synskadade
syn|­skad·ad
adjektiv
sy`nskadad
som har ned­satt syn el. ingen alls
synskadad (av något)
hon är gravt syn­skadad
ofta i substantivisk an­vändning
Syn­skadades Riks­förbund
belagt sedan 1940-talet