publicerad: 2021  
sysslolös sysslo­löst sysslo­lösa
sysslo|­lös
adjektiv
syss`lolös
som saknar något att syssel­sätta sig med
han gick sysslo­lös hela dagarna och blev mer och mer deprimerad
äv. om handling eller dylikt
hans sysslo­lösa pensionärs­tillvaro
belagt sedan 1681; till 1syssla 1