publicerad: 2021  
sådan så­dant så­dana
även vardagligt
sån sånt såna
pronomen
´dan el. `dan el. sån´
som har samma egenskaper som en annan före­teelse som är aktuell i samman­hanget
de ville ha en så­dan tvätt­maskin som den i katalogen; hon är intresserad av film, teater och allt sådant
äv. ut­pekande
ett sådant (där) hus vill vi ha
äv. var­dagligt på visst sätt som fram­går av samman­hanget
sådant är livet
äv. i mer el. mindre adverbiell an­vändning
en så­dan fin häst!
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska svadan, sodan; av lågtyska sodan med samma betydelse; till 1!! och 2dan!!