publicerad: 2021  
1såt neutrum undviks
adjektiv
i vissa ut­tryck förtrolig
såta vänner se vän
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska satter 'såt; förtrolig; ense'; nord. ord, mot­svarande lat. sa´nctus, se ur­sprung till sankt
2såt såten, plural såtar el. såter
såt·en
substantiv
(mindre) om­råde som av­jagas vid varje drev
belagt sedan 1628; jfr fornsvenska sat 'bak­håll'; jfr ur­sprung till försåt