publicerad: 2021  
såtillvida
så|­till·vida
adverb
[så´-] el. [-vi`-] el. med två huvudtryck
äv. tre ord på det sättet (men inte på andra sätt) vanligen inne­bärande någon form av reservation
hon intresserade sig för hans skol­gång så­tillvida att hon talade med rektorn när det blev något problem; planen hade sina brister, så­tillvida hade hon rätt (men ...)
belagt sedan 1793; jfr ur­sprung till såvida