publicerad: 2021  
1såvitt
så|­vitt
adverb
såvitt´
äv. två ord i den ut­sträckning ofta i ut­tryck med tanke- el. förnimmelse­verb
så­vitt jag vet bor de i Sundsvall; så­vitt jag förstår har hon rätt; en så­vitt möjligt objektiv analys
belagt sedan 1805; jfr ur­sprung till såvida
2såvitt
så|­vitt
subjunktion
såvitt´
såvida
vi ses i kväll så­vitt inget oförutsett in­träffar
belagt sedan 1530