publicerad: 2021  
såväl
så|­väl
konjunktion
[så´-] el. [-vä´l] el. med två huvudtryck
i förbindelse med konjunktionensom lika väl och i samma grad
JFR 1både
så­väl gamla som unga är väl­komna på festen; hon har arbetat så­väl nationellt som internationellt
belagt sedan 1610