publicerad: 2021  
säckstation säck­stationen säck­stationer
säck|­stat·ion·en
substantiv
säck`station
station där tågen måste vända för att komma vidare
Malmö central­station är en säck­station
belagt sedan 1899