publicerad: 2021  
säckväv säck­väven
säck|­väv·en
substantiv
säck`väv
grov väv av jute eller dylikt av­sedd för säckar
belagt sedan 1401 (dombrev utfärdat av häradshövdingen i sörmländska Hölebo härad Olof Haraldsson (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska säkkia väver