publicerad: 2021  
sällskapsresa sällskapsresan sällskapsresor
säll·skaps|­res·an
substantiv
säll`skapsresa
resa i (större) grupp vanligen arrangerad av rese­byrå
en sällskapsresa (till något)
belagt sedan 1895