publicerad: 2021  
söndags-
sön·dags-
förled
sön`dags-
som har att göra med person som gör något bara till­fälligt och för nöjes skull och där­för är mindre skicklig
söndagsjägare; söndagsseglare
belagt sedan 1865 (i söndagsseglare)