publicerad: 2021  
söndagsbarn söndags­barnet, plural söndags­barn, bestämd plural söndags­barnen
sön·dags|­barn·et
substantiv
sön`dagsbarn
person som är född på en sön­dag
ofta bildligt person som har lycka och fram­gång i livet
belagt sedan 1729