publicerad: 2021  
söndagsbokstav söndagsbokstaven söndagsbokstäver
sön·dags|­bok·stav·en
substantiv
sön`dagsbokstav
delvis historiskt bok­stav som kan till­delas visst år för att an­ge hur sön­dagarna ligger vilket allt­så beskriver vecko­dagarnas fördelning över året
söndags­bokstaven det året var A, efter­som den första sön­dagen in­föll 1 januari
belagt sedan 1588