publicerad: 2021  
tabellarisk tabellariskt tabellariska
tab·ell·ar·isk
adjektiv
tabella´risk
ordnad i tabellform
en tabellarisk över­sikt
belagt sedan 1790; via tyska av lat. tabella´rius 'som hör till tabellen, tavlan (vid om­röstning i folk­församlingen)'; till tabell