publicerad: 2021  
taklag tak­laget, plural tak­lag, bestämd plural tak­lagen
tak|­lag·et
substantiv
ta`klag
bärande konstruktion i ytter­tak vanligen om­fattande tak­stolar, tak­åsar och tak­panel
belagt sedan 1597; till tak och 2lag!!