publicerad: 2021  
takryttare tak­ryttaren, plural tak­ryttare, bestämd plural takryttarna
tak|­rytt·ar·en
substantiv
ta`kryttare
torn­liknande tak­prydnad ofta sittande i nocken
gotiska katedraler med karakteristiska tak­ryttare
belagt sedan 1866