publicerad: 2021  
takräcke tak­räcket tak­räcken
eller
takräck tak­räcket, plural tak­räck, bestämd plural tak­räcken
tak|­räck·et
substantiv
ta`kräcke el. ta`kräck
skyddsräcke på tak
ofta äv. om an­ordning som möjlig­gör fastsurrning och transport av före­mål på bil­tak
JFR takbox
de spände fast kajakerna på tak­räcket och körde iväg
belagt sedan 1893; för bil sedan 1910-talet