publicerad: 2021  
takröste tak­röstet tak­rösten
eller
takröst tak­röstet, plural tak­röst, bestämd plural tak­rösten
tak|­röst·et
substantiv
ta`kröste el. ta`kröst
taklag
belagt sedan 1685; till tak och röste