publicerad: 2021  
tala talade talat
verb
ta`la
1 ut­trycka (något) språkligt med hjälp av tal­organen
JFR 1prata
tala högt; tala tyst; tala tydligt; tala rent; tala sanning; tala i telefon
någon talar (med någon) (om någon/något/att+verb/sats)
någon talar (med någon) (om någon)
någon talar (med någon) (om något)
någon talar (med någon) (om sats)
någon talar (med någon) (om att+verb)
tala med en psykolog om sin barndom; han talar gärna om sina barn
ibland med ton­vikt på tal­förmågan, spec. kunna ut­trycka sig muntligt på visst (främmande) språk
någon talar något (med någon)
tala engelska med brittisk accent; få svenskar talar franska
äv. ut­vidgat
någon talar något (med någon)
tala svenskt tecken­språk; det finns även hörande som talar tecken­språk
spec. äv. sam­tala (om)
tala öppet med någon; får jag tala med dig ett par minuter?; de talade länge med var­andra; nu talar de politik igen
äv. bildligt om icke-mänskliga före­teelser tyckas ha ett budskap
något talar till någon
de gamla bilderna talar till oss
äv. i ett ut­tryck för att fram­häva att det som följer (ock­så) är anmärknings­värt
metoden är krånglig för att inte tala om dyr
höra talas om någon/något få kännedom om någon/någotvanligen genom muntlig förmedling: han blev upp­rörd när han hörde talas om ned­läggnings­planerna och satte i gång en räddningsaktion
låta tala med sig mindre brukligtvara möjlig att över­tala eller diskutera medel. över­lista eller dylikt: akut störande grannar som inte låter tala med sig kan vara ett ärende för störnings­jouren
låta tala om sig bli kändhon lät tala om sig när hon som 10-åring spelade en golf­rond på 64 slag
någon talar som någon har förstånd till se förstånd
någon talar tyst om något se tyst
något talar för sig själv(t) något kräver inga kommentarerbehandlingen har kritiserats men resultaten talar för sig själva – tre av fyra patienter blir friska
när man talar om trollen (så står de i far­stun) se troll
som att tala till en vägg (som) att tala utan att få någon som helst responsde på­talade miss­förhållandena för chefen men det var som att tala till en vägg
tala allvar med någon se allvar
tala för varan se vara
tala förstånd med någon se förstånd
tala i/med tungor se tunga
tala klar­språk se klarspråk
tala någon till rätta se rätta
tala som en bok tala skriftspråkligti fråga om stil el. inne­håll: när det kommer till lagar och juridik talar hon som en bok
tala till punkt se punkt
tala ur skägget se skägg
tala över huvudet på någon se huvud
ärligt talat ut­tryck som ut­gör en sorts kommentar till ett kritiskt eller pessimistiskt yttrande: ärligt talat tror jag inte att hon har någon chans; han är, ärligt talat, inte riktigt klok
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska tala; gemensamt germanskt ord, besläktat med tal; jfr ur­sprung till betala
2 hålla tal
SE tal 5
någon talar (för/mot någon/något/sats)
någon talar (för någon)
någon talar (för något)
någon talar (för sats)
någon talar (mot någon)
någon talar (mot något)
någon talar (mot sats)
stats­ministern talade i riks­dagen; hon talade in­för en jätte­publik; vid mid­dagen talade den om­talade författaren
äv. försvagat, ev. utan inne­börd av fram­trädande in­för publik eller dylikt an­föra skäl för el. mot något
någon talar (för/mot något/sats)
någon talar (för något)
någon talar (för sats)
någon talar (mot något)
någon talar (mot sats)
han talade för förslaget
spec. vid rätte­gång plädera
någon talar (för/mot någon/något/sats)
någon talar (för någon)
någon talar (för något)
någon talar (för sats)
någon talar (mot någon)
någon talar (mot något)
någon talar (mot sats)
hon talade för den an­klagade
äv. bildligt ut­göra skäl för el. mot viss slut­sats, visst handlande eller dylikt
något talar (för/mot något/sats)
något talar (för något)
något talar (för sats)
något talar (mot något)
något talar (mot sats)
mycket talar för att det blir regn; erfarenheterna talade mot förslaget
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
talatalande, tal