publicerad: 2021  
tallium talliet el. tallium el. talliumet
Tl
talli·um·et
substantiv
tall´ium
en gråvit, bly­liknande metall
i högre doser är tallium ett dödligt gift
belagt sedan 1872; till grek. thallos´ 'grönt skott' (efter den gröna linjen i spektrum)