publicerad: 2021  
tallmätare tall­mätaren, plural tall­mätare, bestämd plural tallmätarna
tall|­mät·ar·en
substantiv
tall`mätare
en mätarfjäril vars larver lever av tallbarr och ibland gör stor skada
belagt sedan 1837