publicerad: 2021  
teaterkritik teater­kritiken
teater|­krit·ik·en
substantiv
tea`terkritik
bedömning av teater­uppsättningar och de en­skilda prestationerna bak­om dem vanligen publicerad i tidning el. tid­skrift
äv. om samling av sådana bedömningar (artiklar eller dylikt)
hans teater­kritik finns samlad i en vacker volym
äv. med tanke på mot­svarande personer
den sam­tida teater­kritiken gjorde ner stycket
belagt sedan 1847