publicerad: 2021  
maskineri maskineriet maskinerier
mask·in·eri·et
substantiv
maskineri´
system av sam­verkande maskiner
fartygsmaskineri; teatermaskineri
äv. inre konstruktion av maskin
urets in­vecklade maskineri
äv. bildligt, spec. komplicerat system
samhällsmaskineriet
det byråkratiska maskineriet; varje med­arbetare är en viktig kugge i maskineriet
spec. äv. i ut­tryck för (lösning på) problem
finans­marknaden fungerar som olja i maskineriet
grus i maskineriet se grus
belagt sedan 1807; av franska machinerie med samma betydelse; till maskin