publicerad: 2021  
teflon teflonet
tefl·on·et
substantiv
[-å´n]
typ av termo­plast som an­vänds som beläggning i kok­kärl
teflonbehandlad; teflonpanna
i sammansättn. ofta bildligt, sär­skilt om person som tycks kunna bete sig hur som helst utan att hans/hennes rykte skadas
teflonman; teflonpresident
belagt sedan 1958; bildn. till tetra- och fluor
jfr varu­märket Teflon®