publicerad: 2021  
fat fatet, plural fat, bestämd plural faten
fat·et
substantiv
1 tallriks­liknande måltids­kärl som man lägger upp maten på, men vanligen inte äter från
JFR tallrik
ett fat (något) ett fat (med något)
lägg upp grön­sakerna på ett fat!
äv. om skyddande under­lag under kopp el. blom­kruka
äv. om skål­liknande an­ordning, ibland med större djup i sammansättn.
kräva någons huvud på ett fat se huvud
ligga någon i fatet vara ett hinder för någondet ligger honom i fatet att han inte har någon arbetslivs­erfarenhet
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska fat; gemensamt germanskt ord; eg. 'det som om­fattar eller om­sluter något'; nära besläktat med fatta
2 (större) tunna för förvaring av olja, öl, vin eller dylikt
vinfat
ett fat (något) ett fat (med något)
äv. som rymd­mått, ca 157 liter
JFR åm
en oljeproduktion på närmare 10 miljoner fat om dagen
belagt sedan ca 1350 Konung Magnus Erikssons Stadslag