publicerad: 2021  
tegskifte teg­skiftet
teg|­skift·et
substantiv
te`gskifte
historiskt in­delning av jorden i en by i tegar, med lika till­delning av olika jord­typer till varje del­ägare före stor­skiftes­reformen
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska teghskipt(e), tegha skipt(e)