publicerad: 2021  
teism teismen
te·ism·en
substantiv
teis´m
tro på en personlig, aktivt verkande gudom
belagt sedan ca 1820; av franska théisme med samma betydelse; till grek. theos´ 'gud'; jfr ur­sprung till ateism