publicerad: 2021  
teka tekade tekat
verb
te`ka
med­verka vid tekning om spelare el. domare
någon tekar
belagt sedan 1946 (1854 i urspr. bet.); sv. dial. teka 'kasta om vem som ska slå först (i spel)'; jfr no. dial. tikka 'ge ett lätt slag'; av ovisst urspr.
tekatekning