publicerad: 2021  
teknetium teknetiet el. teknetium el. teknetiumet
Tc
tekn·eti·um·et
substantiv
[-e´tsi-]
en grå­aktig (på konst­gjord väg fram­ställd) radio­aktiv metall vars gamma­strålning an­vänds för medicinsk diagnostik
belagt sedan 1947; till grek. tekhnetos´ 'konst­gjord' och -ium, ändelse som bl.a. betecknar metaller