publicerad: 2021  
teknisk tekniskt tekniska
tekn·isk
adjektiv
tek´nisk
1 som har att göra med teknik
datateknisk; elektroteknisk
teknisk ut­veckling; ett tekniskt fel; bilens alla tekniska finesser; lokalens tekniska ut­rustning
äv. som har fallenhet för teknik
vara teknisk av sig; vara tekniskt lagd (adverbial)
belagt sedan 1808
2 som har att göra med (metoder för) praktiskt tillvägagångs­sätt in­om något verksamhets­område
skatteteknisk; trafikteknisk; valteknisk
laget håller på med teknisk träning
äv. som väl behärskar det praktiska tillvägagångs­sättet på något om­råde, särsk. idrottsligt
en teknisk spelare som kunde göra vad han ville med bollen
belagt sedan 1781
3 fackmässig ofta med bi­betydelse av svår­begriplighet
en rätt teknisk av­handling med en diger not­apparat; tekniskt sett har arbets­lösheten sjunkit (adverbial)
teknisk knockout se knockout
belagt sedan ca 1820