publicerad: 2021  
terrängbil terräng­bilen terräng­bilar
terr·äng|­bil·en
substantiv
terräng`bil
sär­skilt robust byggd bil för körning i terräng t.ex. för militära ända­mål
belagt sedan 1933