publicerad: 2021  
terrängförlust terräng­förlusten terräng­förluster
terr·äng|­för·lust·en
substantiv
terräng`förlust
förlust av (kontroll över) om­råde särsk. i sam­band med militära operationer
äv. bildligt, t.ex. i schack­sammanhang
belagt sedan 1887