publicerad: 2021  
terrängnamn terräng­namnet, plural terräng­namn, bestämd plural terräng­namnen
terr·äng|­namn·et
substantiv
terräng`namn
ort­namn som till­kommit genom an­knytning till viss naturföreteelse
belagt sedan 1915