publicerad: 2021  
terrängvinst terräng­vinsten terräng­vinster
terr·äng|­vinst·en
substantiv
terräng`vinst
det att få kontroll över ett nytt om­råde särsk. i militära samman­hang
äv. bildligt, t.ex. i schack­sammanhang
belagt sedan 1922