publicerad: 2021  
ters tersen terser
ters·en
substantiv
1 intervall mellan första och tredje tonen i en diatonisk skala
durters; mollters
äv. om mot­svarande intervall mellan två god­tyckliga toner på detta tonavstånd
tersackord
äv. tredje ton­steget från en viss ton i diatonisk följd
liten ters intervall på en hel­ton och en halv­ton
stor ters intervall på två hel­toner
belagt sedan 1611; fornsvenska tärz 'den tredje timmen, räknat från klockan sex på morgonen; det som lästes el. sjöngs vid den guds­tjänst som hölls då'; av ita. terza med samma betydelse; till lat. ter´tius 'den tredje'; jfr ur­sprung till tre
2 en böne­gudstjänst in­om katolska kyrkan
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
3 var­dagligt (en) tredje sup
helan, halvan och sedan tersen
belagt sedan 1844