publicerad: 2021  
tertial tertialet, plural tertial, bestämd plural tertialen
terti·al·et
substantiv
[-tsia´l]
period på fyra månader vanligen med början 1 januari, 1 maj el. 1 september
JFR kvartal
fondens aktie­portfölj visade en värde­ökning på åtta procent under årets första tertial
belagt sedan 1797; av lat. tertia´lis 'som ut­gör en tredje­del' efter mönster av kvartal