publicerad: 2021  
tertiärtiden bestämd form
terti·är|­tid·en
substantiv
[-tsiä`r-]
den näst sista geologiska perioden som in­föll ca 67–2 miljoner år före nu­tid och under vilken jordens stora bergs­kedjor bildades
(under) tertiärtiden
tertiär­tiden är dägg­djurens och blom­växternas period
belagt sedan 1879