publicerad: 2021  
text-tv text-tv:n
text|­tv
substantiv
tex`t-tv
teknik för över­föring av skriftlig information via tv med t.ex. de senaste nyheterna till­gängliga på mot­tagaren
belagt sedan 1976