publicerad: 2021  
tolkare tolkaren, plural tolkare, bestämd plural tolkarna
tolk·ar·en
substantiv
[tål`-]
person som tolkar något
lagtolkare; texttolkare
en skicklig tolkare av ut­ländsk lyrik
belagt sedan 1644