publicerad: 2021  
tillbud till­budet, plural till­bud, bestämd plural till­buden
till|­bud·et
substantiv
till`bud
1 oförutsedd, hotande händelse som lätt kunnat ut­veckla sig till en olycka
det var många otäcka till­bud i den skarpa kurvan
belagt sedan 1584; fornsvenska tilbuþ 'an­bud; bjudning; budskap'
2 erbjudande av någon för­mån eller dylikt
ett till­bud om försoning
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen